Lista siły obciążenia odległego siłą graniczną

W przypadku badań statycznych istnieje możliwość wyszczególnienia rzeczywistych sił stosowanych do elementów w wyniku przenoszenia odległego obciążenia. Oprogramowanie wyszczególnia Sumę X, Sumę Y, Sumę Z oraz wypadkową siłę skojarzoną z wybranymi ścianami.

Aby uzyskać dostęp do tego menedżera właściwości PropertyManager, uruchomić badanie z zastosowanym odległym obciążeniem. Kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Results i wybrać Lista siły wynikowej lub kliknąć Simulation > Narzędzia wyników > Obciążenie odległe siłą graniczną.

Wybór

Płaszczyzna, oś lub układ współrzędnych Wybrać, aby wyszczególnić wyniki względem wybranego elementu.
Jednostki Ustawia jednostki danych wyjściowych.
Ściany, krawędzie lub wierzchołki Wyszczególnia wybrane elementy.
Przycisk part.png Komponenty Wyszczególnia wybrane komponenty.
  Aktualizuj Aktualizuje wyniki w oparciu o aktualnie wybrane elementy.

Siła graniczna obciążenia odległego

Wyszczególnia siły graniczne pochodzące od odległego obciążenia dla wybranych elementów i całego modelu.

Opcje wyświetlania

Wyświetlaj siły wypadkowe Wybrać, aby przekształcić trzy wektory siły (komponenty X, Y i Z) w wypadkowy wektor siły. Wyświetlany jest tylko wypadkowy wektor siły.