Edytowanie ograniczeń dla operacji z biblioteki analiz

  1. Należy kliknąć dwukrotnie operację z biblioteki analiz w folderze Wartości z biblioteki.
    Pojawi się menedżer właściwości PropertyManager Edytuj ograniczenia dla operacji z biblioteki analiz.
  2. Kliknąć Ograniczenie dolne i wprowadzić dolne ograniczenie dla wartości operacji.
  3. Kliknąć Ograniczenie górne i wprowadzić górne ograniczenie dla wartości operacji.
    Można również zmienić początkową wartość operacji w polu Wartość początkowa .
  4. Kliknąć .