Operacje z biblioteki analiz

Operacja z biblioteki analiz to często używana operacja (taka jak obciążenie/umocowanie, warunek kontaktowy itp.), którą tworzy się jednorazowo, a następnie zapisuje w bibliotece do późniejszego użycia.

Korzystanie z bibliotek analiz są dwojakie:
  • Automatyzacja użycia zdefiniowanych w modelu elementów z biblioteki do innych podobnych modeli
  • Umożliwienie ekspertom zdefiniowania najczęściej używanych operacji analizy do analizowania specyficznych środowisk projektowych lub warunków roboczych