Tworzenie operacji z biblioteki analiz

Aby utworzyć operację z biblioteki analiz, najpierw należy utworzyć badanie, w którym zdefiniowane zostaną operacje analizy, które mają zostać uwzględnione w bibliotece analiz. Biblioteki analiz można tworzyć z dokumentów części (z wieloma obiektami) i złożeń. Biblioteki analiz mają rozszerzenia *.sldalprt lub *.sldalasm.

Aby utworzyć operację z biblioteki analiz, należy:

 1. Otworzyć dokument części lub złożenia.
 2. Kliknąć Plik > Zapisz jako.
  1. Przejść do folderu katalog_instalacyjny\data\Analysis Library\Examples lub podfolderu w tej samej ścieżce. Alternatywnie można zdefiniować inną ścieżkę biblioteki analiz.
  2. Ustawić Zapisz jako typ na Część biblioteki analiz (*.sldalprt) jeżeli aktywnym dokumentem jest dokument części lub Złożenie biblioteki analiz (*.sldalasm) jeżeli aktywnym dokumentem jest dokument złożenia.
 3. Kliknąć Zapisz.
  Oprogramowanie zapisze dokument i doda odpowiednie rozszerzenie.
 4. Utworzyć badanie.
  Operacje z biblioteki analiz można tworzyć przy użyciu badań statycznych, częstotliwości, wyboczenia, termicznych i nieliniowych.
 5. Kliknąć kartę badania Simulation.
  W drzewie badania Simulation pojawią się dwa nowe foldery: Odniesienia z biblioteki i Wartości z biblioteki. Wartości pod tymi folderami zostaną wypełnione w oparciu o element dodawany do biblioteki.
 6. Zdefiniować obciążenia, umocowania i połączenia, które mają zostać dodane do biblioteki analiz.
  Można wpisać komentarze specyficzne dla danego badania. Kliknąć prawym przyciskiem myszy górną ikonę badania w drzewie Simulation i wybrać Właściwości. Na karcie Uwagi wpisać komentarze i kliknąć OK.
 7. W drzewie badania Simulation kliknąć prawym przyciskiem myszy element, który ma zostać dodany do biblioteki, na przykład Nieruchomy-1 i wybrać Dodaj do operacji z biblioteki.
  Ikona Nieruchomy-1 zmieni się z na , co oznacza, że element został dodany do biblioteki. Dodawanie operacji do biblioteki można kontynuować według potrzeb.
 8. Należy kliknąć Plik > Zapisz.

Dodawanie pojedynczej operacji z biblioteki

Aby dodać pojedynczą operację z biblioteki do biblioteki analiz, należy:

 1. W drzewie badania Simulation zdefiniować obciążenie, umocowanie lub połączenie, które ma zostać dodane do biblioteki analiz.
 2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy element, który ma zostać dodany, na przykład Siła-1 i wybrać Dodaj do biblioteki . Można również przeciągnąć element do biblioteki analiz.
 3. W menedżerze właściwości PropertyManager Dodaj do biblioteki, w części Zapisz w, przejść do żądanego folderu w bibliotece analiz.
 4. Kliknąć .
  Operacja zostanie zapisana w wybranym folderze w bibliotece analiz, z rozszerzeniem .sldsimfvt.

PropertyManager Operacja z biblioteki

Menedżer właściwości PropertyManager Operacja z biblioteki pozwala wstawiać operacje z biblioteki analiz w aktywnym badaniu dokumentu części lub złożenia.

Odniesienia

Odniesienia Wyszczególnia odniesienia wymagane do wstawienia operacji z biblioteki.

Wartości

Wyszczególnia wartości operacji z biblioteki zgodnie z definicją w bibliotece operacji.

Zastąp wartości z biblioteki Opcję tą należy zaznaczyć, aby modyfikować wartości operacji z biblioteki w menedżerze właściwości PropertyManager.
Nazwa Wyświetla nazwy elementów Wartości z biblioteki.
Wartość Wyświetla wartości operacji z biblioteki zgodnie z definicją w bibliotece.
Jednostki Wyświetla jednostki, w jakich wyświetlane są wartości operacji z biblioteki.
Zakres