Usuwanie operacji z biblioteki analiz

Aby usunąć operację z biblioteki, należy:

  1. Otworzyć plik biblioteki (*.sldalprt lub *.sldalasm).
  2. Zlokalizować element obciążenia/umocowania/połączenia, który ma zostać usunięty z biblioteki.
  3. Kliknąć element prawym przyciskiem myszy i wybrać Usuń z biblioteki.
Operacja z biblioteki jest również usuwana poprzez usunięcie odpowiadającego jej elementu obciążenia/umocowania/połączenia.