Biblioteka analiz – informacje ogólne

W przypadku zdefiniowania biblioteki i prawidłowego ustawienia jej ścieżki, program utworzy folder biblioteki analiz oznaczony ikoną w Okienku zadań. Folder Analysis Library znajduje się na dysku, w lokalizacji katalog_instalacyjny\Data\Analysis Library.

W folderze biblioteki analiz znajdują się następujące foldery:
Folder Opis
Środowisko Zawiera dokumenty biblioteki z grupami obciążeń, wsparć, właściwości badań, kontaktów itp.
Przykłady Zawiera przykłady ilustrujące różne techniki wykorzystania obciążeń, umocowań, warunków kontaktu itp.
Obciążenia Zawiera dokumenty z elementami biblioteki obciążeń.
Wsparcia Zawiera dokumenty z elementami biblioteki wsparć.
Foldery biblioteki analiz można wykorzystać do wykonania następujących zadań:
  • Wyświetlanie operacji z biblioteki analiz oraz podfolderów, które zawierają operacje z biblioteki.
  • Podgląd części z operacją z biblioteki analiz.
  • Wstawianie operacji z biblioteki w dokumentach części lub złożeń.

Aby określić ścieżkę do istniejących folderów biblioteki analiz, kliknąć Simulation > Opcje. Na karcie Opcje systemu wybrać Biblioteka domyślna.