Edytowanie operacji z biblioteki analiz

Można zmieniać operacje, które wchodzą w skład operacji z biblioteki analiz w dokumencie części lub złożenia operacji z biblioteki (odpowiednio *.sldalprt i *.sldalasm).

Można edytować istniejącą operację z biblioteki i zapisać ją z nową nazwą (i rozszerzeniem), aby utworzyć dodatkowe, podobne operacje z biblioteki.

Po wstawieniu operacji z biblioteki do dokumentu części lub złożenia, można poddać edycji operację z biblioteki korzystając z tych samych technik, jak w przypadku edytowania dowolnego obciążenia, umocowania lub połączenia.

Aby dodać lub usunąć operację z biblioteki analiz, należy:

Kliknąć prawym przyciskiem myszy operację, która ma zostać dodana, i wybrać Dodaj do biblioteki lub Usuń z biblioteki.