Menedżer właściwości PropertyManager Opcje wykresu

Można użyć menedżera właściwości PropertyManager Opcje wykresu, aby ustawić parametry sterujące wyglądem legendy na wykresie.

Aby uzyskać dostęp do menedżera właściwości PropertyManager Opcje wykresu, należy:

Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę wykresu i wybrać Opcje wykresu lub kliknąć dwukrotnie legendę w obszarze graficznym.

Opcje wyświetlania

  Pokaż min adnotację Włącza lub wyłącza wyświetlanie adnotacji dla minimalnej wartości wykresu.
  Pokaż max adnotację Włącza lub wyłącza wyświetlanie adnotacji dla maksymalnej wartości wykresu.
  Pokaż szczegóły wykresu Wyświetla nazwę modelu, nazwę badania, typ wykresu oraz skalę deformacji wykresu.
  Pokaż legendę Włącza lub wyłącza wyświetlanie legendy wykresu.
  Pokaż min/max zakres tylko na pokazanych częściach Wyświetla minimalną i maksymalną wartość wykresu tylko na pokazanych częściach. Należy wybrać jedną z poniższych opcji:

Automatyczne

Automatycznie wybiera minimalną (Min) i maksymalną (Max) wartość wykresu.

Zdefiniowany

Określa minimalne (Min) i maksymalne (Max) wartości wykresu.

Automatycznie zdefiniowana wartość maksymalna Gdy ta opcja jest zaznaczona, program oblicza maksymalną wartość pokazywaną na wykresie konturowym.

Aby wprowadzić poniżej inną wartość maksymalną dla wykresu konturowego, należy usunąć zaznaczenie tej opcji.

  Maks. Określić maksymalną wartość wyników pokazywanych na aktywnym wykresie.
  Określ kolor dla wartości powyżej wartości maksymalnej Wybrać kolor do zastosowania do obszarów modelu z wartościami wyników powyżej ręcznie określonej wartości maksymalnej.
  Automatycznie zdefiniowana wartość minimalna Gdy ta opcja jest zaznaczona, program oblicza minimalną wartość pokazywaną na wykresie konturowym.

Aby wprowadzić poniżej inną wartość minimalną dla wykresu konturowego, należy usunąć zaznaczenie tej opcji.

Min. Określić minimalną wartość wyników pokazywanych na aktywnym wykresie.
  Określ kolor dla wartości poniżej wartości minimalnej Wybrać kolor do zastosowania do obszarów modelu z wartościami wyników poniżej ręcznie określonej wartości minimalnej.

Pozycja/Format

  Predefiniowane pozycje Ustawia pozycję wykresu w uprzednio zdefiniowanej pozycji.
Poziomo od lewej Określa poziomą odległość od lewej strony obszaru graficznego jako wartość procentową szerokości okna.
Pionowo od góry Należy określić pionową odległość od góry obszaru graficznego, jako wartość procentową wysokości okna.
Gdy ten menedżer właściwości PropertyManager jest otwarty, można przeciągnąć wykres w obszarze graficznym, aby go umieścić.
Szerokość Steruje grubością wykresu. Dostępne opcje to: Gruba, Normalna, Cienka.
Format liczby Steruje wyświetlaniem wartości numerycznych na wykresie. Wybrać jedną z poniższych możliwości:

matematyczny

Przykłady: 1.234e+01, -1.234e-02

zmiennoprzecinkowy

Format dziesiętny: 0.01234, -1.234

ogólny

Program może mieszać formaty matematyczny i zmiennoprzecinkowy, zależnie od rzeczywistych wyników.

Liczba miejsc dziesiętnych Ustawia liczbę miejsc dziesiętnych wyświetlanych na wykresie. Można określić maksymalnie 16 miejsc dziesiętnych wyświetlanych na wykresie.
  Użyj separatora 1000 (.) Wyświetla liczby z kropką jako separatorem tysięcznym, kiedy Format liczby jest zmiennoprzecinkowy lub ogólny.
  Użyj innego formatu liczby dla małych liczb (0.001 < |x| < 1000) Wyświetla liczby w danym zakresie w formacie zmiennoprzecinkowym lub ogólnym kiedy Format liczby jest matematyczny.

Opcje koloru

Domyślna Stosuje domyślną mapę kolorów dla wykresu.
Tęcza Stosuje mapę kolorów tęczy dla wykresu.
Skala odcieni szarości Ustawia mapę gradientową skali szarości. Opcję tej należy stosować dla drukarek czarno-białych.
  Zdefiniowany przez użytkownika Definiuje maksymalnie 9 kolorów bazowych. Aby zdefiniować kolor bazowy, należy kliknąć jego pole i wybrać nowy kolor z palety kolorów. Jeżeli liczba kolorów bazowych wybranych tutaj jest równa liczbie kolorów wykresu, to użyte zostaną tylko wybrane kolory. Innymi słowy, bez cieniowania lub interpolacji kolorów.
Zoptymalizowane pod kątem użytkowników mających problemy z rozpoznawaniem kolorów Podczas przeglądania wykresów wyników skala kolorów jest optymalizowana pod kątem użytkowników nierozróżniających kolorów czerwonego i zielonego, aby ułatwić im interpretowanie wyników symulacji.
  Odwróć Odwraca mapowanie kolorów.
Liczba kolorów na wykresie Ustawia liczbę kolorów używanych na wykresie (od 2 do 24).
  Określ kolor dla wartości powyżej limitu Opcję tą należy wybrać, aby ustawić wyświetlanie jednym kolorem wszystkich wartości naprężenia powyżej granicy ustępowania. Kliknąć Edytuj kolor, aby zmienić kolor.

Opcja dostępna tylko w przypadku wykresów naprężeń zredukowanych wg Misesa dla części i złożeń przypisanych do tego samego materiału z określoną wytrzymałością na rozciąganie.

Niedostępna dla złożeń, w których częściach zastosowano różne materiały.