Menedżer właściwości PropertyManager Ustawienia

Menedżer właściwości PropertyManager Ustawienia pozwala na sterowanie wyświetlaniem wykresu izochromowego, wyświetlaniem granic modelu i wyświetlaniem zdeformowanego kształtu modelu.

Aby uzyskać dostęp do tego menedżera właściwości PropertyManager, należy wykonać jedną z następujących czynności:
  • Kliknąć Ustawienia wykresu (menedżer poleceń CommandManager Simulation).
  • Kliknąć Simulation > Narzędzia wyników > Ustawienia.
  • W drzewie badania Simulation kliknąć prawym przyciskiem myszy aktywny wykres, a następnie kliknąć Ustawienia.

Opcje izochromy

Ustawia wyświetlanie aktywnego wykresu izochromowego.

Punkt Używa kolorowych konturów punktów.
Linia Używa kolorowych konturów linii.
Dyskretna Używa konturów wypełnionych kolorem z dyskretnym cieniowaniem.
Ciągła Używa konturów wypełnionych kolorem z płynnym cieniowaniem.

Opcje granicy

Brak Wyłącza wyświetlanie granicy modelu.
Model Wyświetla krawędzie graniczne modelu.
Siatka Nakłada wybrany wykres wyniku na wykres siatki.

Aby zmienić kolor granicy, dla Modelu lub Siatki należy kliknąć Edytuj kolor.

Pokaż ukryte obiekty Dostępne tylko, gdy istnieją ukryte obiekty.

Półprzezroczyste (Jeden kolor)

Wyświetla wszystkie ukryte części w jednym wybranym kolorze. Można również regulować przezroczystość przeciągając suwak.

Półprzezroczyste (Kolory części)

Wyświetla wszystkie ukryte części w ich kolorach trybu cieniowania. Można również regulować przezroczystość przeciągając suwak.

Pokaż wykluczone obiekty Dostępne tylko, gdy istnieją ukryte obiekty.

Półprzezroczyste (Jeden kolor)

Wyświetla wszystkie wykluczone części w jednym wybranym kolorze. Można również regulować przezroczystość przeciągając suwak.

Półprzezroczyste (Kolory części)

Wyświetla wszystkie wykluczone części w ich kolorach trybu cieniowania. Można również regulować przezroczystość przeciągając suwak.

Opcje wykresu zdeformowanego kształtu

Nałóż model na zdeformowany kształt Jeżeli ta opcja jest wybrana, niezdeformowany kształt modelu jest wyświetlany na kształcie zdeformowanym, używając następujących ustawień:

Półprzezroczyste (Jeden kolor)

Pozwala na wybranie koloru i ustawienie poziomu przezroczystości modelu.

Półprzezroczyste (Kolory części)

Pozwala na ustawienie poziomu przezroczystości modelu. Użyte zostaną kolory części.

Opcje wykresów belki

Dostępne w przypadku modeli z belkami.

Przezroczystość Określa poziom przezroczystości dla wykresów belki.