Opcje systemu - Biblioteka domyślna

Ustawia domyślne foldery dla bibliotek, krzywych funkcyjnych i analiz.

Biblioteka krzywych funkcyjnych Ustawia foldery domyślne, które mają być przeszukiwane w celu znalezienia plików biblioteki krzywych funkcyjnych (*.cwcur).
Biblioteki analiz Ustawia foldery domyślne, które mają być przeszukiwane w celu znalezienia plików biblioteki analiz.

Określanie domyślnych folderów biblioteki

 1. Kliknąć Simulation > Opcje > Biblioteka domyślna .
 2. Aby określić domyślne foldery dla istniejących plików biblioteki materiałów, krzywych funkcyjnych lub analiz, należy wykonać następujące czynności:
  1. Kliknąć Dodaj.
  2. Przejść do folderu zawierającego pliki biblioteki i kliknąć OK.
  3. Kliknąć Przenieś w górę lub Przenieś w dół, aby zmienić kolejność przeszukiwania folderów.
  4. Kliknąć Usuń, aby usunąć folder. Aby cofnąć usunięcie folderu, należy kliknąć Anuluj.
  5. Kliknąć OK.