Opcje systemu - Komunikaty/Błędy/Ostrzeżenia

Można określić, jak długo mają być wyświetlane komunikaty solvera, które wymagają podjęcia działania. Możliwe jest też przywrócenie komunikatów, które zostały wygaszone w toku prac symulacji.

Aby skonfigurować opcje Komunikaty/Błędy/Ostrzeżenia:
  • Kliknąć Simulation > Opcje > Komunikaty/Błędy/Ostrzeżenia.
  Automatyczne zatwierdzanie komunikatów solvera po przekroczeniu limitu czasu po n sek. Podczas przebiegu symulacji komunikaty solvera, które monitują o wybór akcji są automatycznie zatwierdzane po upływie określonego czasu.
  Odrzucone komunikaty Tutaj są wyszczególnione komunikaty ostrzegawcze, które zostały wygaszone w toku prac symulacji. Należy zaznaczyć komunikaty, które mają zostać przywrócone przy następnym konfigurowaniu symulacji.
Opcje systemu mają zastosowanie do wszystkich badań we wszystkich dokumentach.