Opcje systemu — ustawienia powiadomień e-mail

Konfiguracja ustawień automatycznego powiadamiania e-mail w celu śledzenia stanu rozwiązania dla badania Simulation.

Aby skonfigurować automatyczne odbieranie wiadomości e-mail na temat stanu rozwiązań badań Simulation:

  • Kliknąć Simulation > Opcje. Na karcie Opcje systemu kliknąć Ustawienia powiadomień e-mail.
Po skonfigurowaniu ustawień automatycznego powiadamiania e-mail wybrać Wiadomość e-mail po zakończeniu pracy na karcie Powiadomienie dla okna dialogowego „Właściwości” każdego badania. W przypadku badań projektu opcje powiadamiania są ujęte w menedżerze właściwości PropertyManager Właściwości badania projektu.

Ustawienia poczty

  Wysyłaj od: Określa domyślny adres nadawcy, który widnieje w nagłówku wiadomości Od.
  Wysyłaj do (domyślne) Określa domyślną listę odbiorców poczty elektronicznej. Pozycje na liście można oddzielić średnikami (;) lub dwukropkami (:).
Można zmodyfikować listę odbiorców poczty e-mail po wyborze opcji Wiadomość e-mail po zakończeniu symulacji w oknie dialogowym Właściwości badania lub w menedżerze właściwości PropertyManager Właściwości badania projektu.
  Serwer SMTP Określa nazwę serwera SMTP wychodzącej poczty e-mail. Jeśli nazwa serwera SMTP nie jest znana, należy skontaktować się z administratorem systemu.
  Port Określa numer portu serwera SMTP do podłączenia. Domyślna wartość to 25. Jeśli port SMTP nie jest znany, należy skontaktować się z administratorem systemu.
  Mój serwer wymaga uwierzytelniania Jeśli serwer wymaga uwierzytelnienia, należy wpisać login i hasło.

Typ poczty

  Krótka wiadomość Powiadomienie e-mail zawiera krótką wiadomość ze stanem rozwiązania badania (powodzenie lub niepowodzenie) oraz podstawowymi informacjami, takimi jak lokalizacja folderu wyników, typ solvera i całkowity czas rozwiązania.
  Wiadomość szczegółowa Powiadomienie e-mail zawiera treść krótkiej wiadomości z dodatkowymi informacjami na temat siatki i informacjami systemowymi (aktualna wersja oprogramowania, procesor, system operacyjny itd.).
  Wysyłaj pocztą e-mail wykresy wyników jako załączniki w postaci plików JPEG Opcja dostępna, jeśli wybrano opcję Wiadomość szczegółowa. Oprogramowanie wysyła pocztą e-mail domyślny wykresów wyników w formacie JPEG w załączonych plikach. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, wykresy wyników są osadzone w treści wiadomości.
  Wysyłaj powiadomienia pocztą e-mail, gdy działanie programu Simulation zakończy się dla wszystkich bieżących badań Oprogramowanie wysyła powiadomienie pocztą e-mail na adres odbiorcy podany powyżej, gdy wszystkie uruchomione badania się zakończą.