Uproszczenie 2D

Można uprościć pewne modele 3D poprzez symulowanie ich w 2D. Uproszczenie 2D jest dostępne dla badań statycznych, nieliniowych, projektu zbiornika ciśnieniowego, termicznych i badań projektu. Można zaoszczędzić czas analizy używając opcji uproszczenia 2D dla modeli, dla których można tę opcję zastosować. Modele 2D wymagają mniej elementów siatki i mniej skomplikowanych warunków kontaktowych w porównaniu z modelami 3D. Po przeprowadzeniu analizy można utworzyć wykres wyników w 3D.