Projekt zbiornika ciśnieniowego - informacje ogólne

W badaniu projektu zbiornika ciśnieniowego wyniki badań statycznych są łączone (kombinowane) z żądanymi współczynnikami. Każde badanie statyczne posiada inny zbiór obciążeń, które generują odpowiadające im wyniki. Obciążenia mogą być obciążeniami stałymi, obciążeniami ruchomymi (przybliżonymi obciążeniami statycznymi), obciążeniami termicznymi, obciążeniami sejsmicznymi itp. Badanie Projekt zbiornika ciśnieniowego łączy wyniki badań statycznych w sposób algebraiczny, wykorzystując kombinację liniową lub pierwiastek kwadratowy z sumy kwadratów (SRSS).

Gdy używana jest siatka bryłowa, w oprogramowaniu dostępne jest narzędzie linearyzacji naprężenia, które pozwala na oddzielenie komponentów zginających i błonowych.

  • Ważne: Tylko obciążenia mogą się różnić. Materiały, umocowania, warunki kontaktu, konfiguracje modelu oraz siatki łączonych (kombinowanych) badań statycznych muszą być identyczne.
  • Rozwiązanie jest poprawne tylko wtedy, gdy wyniki leżą w zakresie liniowym. Badania nie mogą wykorzystywać rozwiązania dużego przemieszczenia ani kontaktu Bez penetracji, ponieważ założenie liniowości nie jest spełnione w tych przypadkach.
  • Ta funkcja jest szeroko stosowana w projektowaniu zbiorników ciśnieniowych. Kodeksy projektowania i produkcji wymagają łączenia pewnych scenariuszy obciążeń.
  • Oprogramowanie nie rozwiązuje układu równań równoważnych. Odczytuje ono istniejące wyniki wybranych badań i dokonuje ich połączenia.
  • Podczas obliczania takich wielkości jak wypadkowe przemieszczenia oraz naprężenia zredukowane wg Misesa i główne, oprogramowanie w pierwszej kolejności łączy komponenty kierunkowe.
  • Dla badań projektu zbiornika ciśnieniowego z wykorzystaniem pierwiastka kwadratowego z sumy kwadratów (SRSS) nie można tworzyć wykresów przemieszczenia i deformacji. Dzieje się tak dlatego, że ujemne komponenty przemieszczenia przybierają wartość dodatnią po podniesieniu do kwadratu. Daje to nieprawidłowe wyniki podczas sumowania wartości.
  • W tej wersji oprogramowania nie są dostępne raporty badań projektu zbiornika ciśnieniowego.