Używanie badania projektu zbiornika ciśnieniowego

Aby użyć badania projektu zbiornika ciśnieniowego, należy:

  1. Uruchomić badania statyczne, które należy połączyć.
  2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę modelu w drzewie badania Simulation i wybrać Badanie.
  3. W menedżerze właściwości PropertyManager kliknąć Projekt zbiornika ciśnieniowego , a następnie kliknąć .
  4. Kliknąć prawym przyciskiem myszy Ustawienia, aby uzyskać dostęp do menedżera właściwości PropertyManager Ustawienia kombinacji wyników.
    Wybrać badania, które należy połączyć i zastosować współczynnik dla każdego badania w przypadku wybrania Kombinacji liniowej.
  5. Kliknąć badanie prawym przyciskiem myszy i wybrać Uruchom.
    Oprogramowanie dokona połączenia (kombinacji) wyników wybranych badań. Można przejrzeć domyślne wykresy lub utworzyć nowe.