Ustawienia kombinacji wyników

Menedżer właściwości PropertyManager Ustawienia kombinacji wyników dla badania zbiornika ciśnieniowego pozwala połączyć wyniki wielu badań statycznych poprzez zastosowanie kombinacji liniowej lub metodą pierwiastka z sumy kwadratów (SRSS).

Aby wyświetlić menedżera właściwości PropertyManager Ustawienia kombinacji wyników, należy:

Utworzyć badanie zbiornika ciśnieniowego, klikając prawym przyciskiem myszy Ustawienia PM_result_combination_setup.gif i wybrać Definiuj/Edycja.

Opcje

  Kombinacja liniowa Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby utworzyć równanie algebraiczne w celu połączenia wyników z wybranych badań statycznych.
  SRSS Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby połączyć wyniki z wybranych badań przy użyciu metody pierwiastka z sumy kwadratów.
  Współczynnik Wpisać współczynnik mnożenia. Pprogram zastosuje ten współczynnik do wyników wybranego badania. (Dostępne tylko dla opcji dla kombinacji liniowej).
  Badanie Wybrać co najmniej dwa badania statyczne z menu, aby połączyć ich wyniki. Można kontynuować dodawanie większej liczby badań.

W części Komunikat widoczne jest równanie algebraiczne używane przez program do połączenia badań statycznych.