Menedżer właściwości PropertyManager naprężeń zlinearyzowanych

W badaniu zbiornika ciśnieniowego odseparować i zlinearyzować naprężenia błonowe i zginające pomiędzy dwiema lokalizacjami na wykresie naprężenia w przekroju.

Linearyzacja naprężenia oddziela naprężenia zginające i błonowe dla modeli z siatką bryłową. Dla skorup można wyświetlić odrębne wykresy i listy dla naprężeń błonowych i zginających.

Aby otworzyć Menedżera właściwości PropertyManager naprężeń zlinearyzowanych, uruchomić badanie zbiornika ciśnieniowego i zdefiniować planarny wykres naprężenia w przekroju. Można wykreślić dowolny komponent naprężenia. Kliknąć prawym przyciskiem myszy wykres naprężenia i wybrać Linearyzowanie.

Opcje

Lokalizacje Wybrać dwie lokalizacje na przekroju modelu definiujące linię, wzdłuż której naprężenia są zgłaszane.
Liczba punktów pośrednich Określa rozdzielczość grafu wzdłuż linii. Oprogramowanie dokona interpolacji naprężeń pomiędzy pierwszym a ostatnim punktem, aby odnaleźć wyniki w punktach pośrednich.
  Obliczaj

Oblicza naprężenia błonowe i zginające w wybranych lokalizacjach i punktach pośrednich.

Wyniki naprężeń w dwóch wybranych punktach są wyszczególnione w globalnym układzie współrzędnych.
Można przejrzeć pełny zakres wyników, łącznie z punktami pośrednimi, używając Opcje raportu opisanych poniżej.

Opcje raportu

Zapisz jako sensor Zapisuje współrzędne dwóch punktów lokalizacji jako sensory.
Zapisywanie Zapisuje wyniki do pliku Excel lub zwykłego pliku tekstowego.
Wykres Przedstawia wyniki w postaci graficznej.
Zapisz dane i pokaż w raporcie Zapisuje i wyświetla wyniki w raporcie.