Linearyzacja wyników naprężeń (badania zbiornika ciśnieniowego)

Linearyzacja naprężenia oddziela naprężenia zginające i błonowe pomiędzy dwiema lokalizacjami na wykresie przekroju w badaniu zbiornika ciśnieniowego.

Wyniki mogą zostać wykorzystane zgodnie z zaleceniami Międzynarodowego Kodeksu Kotłów i Zbiorników Ciśnieniowych Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników (American Society of Mechanical Engineers International Boiler and Pressure Vessel Code). Funkcja ta jest używana wyłącznie dla siatek bryłowych. Dla skorup można wyświetlić odrębne wykresy i listy dla naprężeń błonowych i zginających.

 1. Tworzy badanie zbiornika ciśnieniowego, aby połączyć wyniki badań statycznych z żądanymi współczynnikami.
 2. Uruchomić badanie zbiornika ciśnieniowego i zdefiniować planarny wykres naprężenia w przekroju. Można wykreślić dowolny komponent naprężenia. Naprężenie zlinearyzowane wykorzystuje wyniki naprężenia dostępne dla wszystkich komponentów bez względu na wykreślaną wielkość.
 3. Kliknąć prawym przyciskiem myszy wykres naprężenia i wybrać Linearyzowanie.
 4. W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Lokalizacje, kliknąć dwie lokalizacje na przekroju. Wybrane lokalizacje definiują kartezjański układ współrzędnych.
  Dodatnia oś X przechodzi od pierwszej lokalizacji do drugiej. Oś Z jest normalna do płaszczyzny tnącej, a jej dodatni kierunek wskazuje usunięty materiał. Oś Y dopełnia prawoskrętny układ współrzędnych.
  • Linia łącząca te dwa miejsca musi całkowicie leżeć na materiale. Nie może ona przechodzić przez otwory lub obszary, gdzie nie istnieją żadne wyniki.
  • W przypadku zbiorników cylindrycznych, oś X jest podobna do kierunku promieniowego, jeżeli oś zbiornika leży na płaszczyźnie tnącej, a linia łącząca dwie lokalizacje jest równoległa do tej osi.
  • W przypadku zbiorników sferycznych, oś X jest podobna do kierunku promieniowego, jeżeli środek zbiornika leży na płaszczyźnie tnącej, a linia łącząca dwa punkty lokalizacji ze środkiem.
 5. Ustawić liczbę punktów pośrednich , aby zdefiniować rozdzielczość grafu wzdłuż linii. Oprogramowanie dokona interpolacji wyników naprężenia na przekroju, aby odnaleźć wyniki w punktach pośrednich.
 6. Kliknąć Obliczaj.
  W polu listy pojawia się podsumowanie wyników zlinearyzowanego naprężenia tylko w danych dwóch lokalizacjach. Można przejrzeć pełny zakres wyników, łącznie z punktami pośrednimi, używając Opcje raportu opisanych poniżej.
  Wyniki naprężenia są podawane w globalnym układzie współrzędnych.
 7. W części Opcje raportu można kliknąć:
  • Zapisz jako sensor , aby zapisać lokalizacje jako sensory.
  • Zapisz , aby zapisać wyniki do pliku Excel lub zwykłego pliku tekstowego.
  • Wykres , aby utworzyć graf wyników.
  • Zapisz dane i pokaż w raporcie .