Analiza dynamiczna

Badania statyczne zakładają, że obciążenia są stałe lub są stosowane bardzo powoli aż do osiągnięcia pełnych wielkości. Ze względu na to założenie, prędkość i przyspieszenie każdej cząstki w modelu są przyjmowane jako zerowe. W wyniku tego, badania statyczne zaniedbują siły inercji i tłumienia.

W wielu przypadkach praktycznych obciążenia nie są stosowane powoli lub zmieniają się wraz z czasem lub częstotliwością. W takich przypadkach należy używać badań dynamicznych. Generalnie rzecz ujmując badania dynamicznego należy używać, jeżeli częstotliwość obciążenia jest większa od 1/3 najniższej (podstawowej) częstotliwości.

Badania dynamiczne liniowe oparte są na badaniach częstotliwości. Oprogramowanie oblicza odpowiedź modelu poprzez zebranie udziałów każdego modu w środowisku obciążenia. W większości przypadków tylko niższe mody wpływają znacząco na odpowiedź. Udział modu zależy od częstotliwości, wielkości, kierunku, czasu trwania oraz lokalizacji obciążenia.

Cele analizy dynamicznej:
  • Projektowanie układów konstrukcyjnych i mechanicznych działających bezawaryjnie w środowiskach dynamicznych.
  • Modyfikowanie charakterystyk układów (tj. geometrii, mechanizmów tłumiących, właściwości materiałów itp.) w celu redukcji efektów wibracji.