Analiza termiczna

Występują trzy mechanizmy przekazywania ciepła. Mechanizmy te to:

Analiza termiczna oblicza rozkład temperatury w obiekcie w wyniku działania wszystkich tych mechanizmów lub niektórych z nich. We wszystkich trzech mechanizmach energia cieplna przepływa od ośrodka o wyższej temperaturze do ośrodka o niższej temperaturze. Przekazywanie ciepła przez przewodzenie i konwekcję wymaga obecności ośrodka pośredniczącego, w przeciwieństwie do przekazywania ciepła przez promieniowanie.

Źródłami strumienia cieplnego i mocy cieplnej można sterować przy użyciu termostatu.