Radiation

Promieniowanie termiczne to energia termiczna emitowana przez obiekty w postaci fal elektromagnetycznych, ze względu na ich temperaturę. Wszystkie obiekty o temperaturach powyżej zera bezwzględnego emitują energię termiczną. Ponieważ fale elektromagnetyczne rozchodzą się w próżni, dla zachodzenia promieniowania nie jest wymagana obecność ośrodka. Na poniższym rysunku przedstawiono zakres długości fal promieniowania termicznego w porównaniu z promieniowaniem emitowanym w inny sposób (promieniowanie RTG, promieniowanie γ, promieniowanie kosmiczne itp.).

Energia termiczna słońca dociera do ziemi poprzez promieniowanie. Ponieważ fale elektromagnetyczne podróżują z prędkością światła, promieniowanie jest najszybszym mechanizmem przekazywania ciepła.