Dane wyjściowe analizy termicznej

Po uruchomieniu badania termicznego, można utworzyć wykres następujących wielkości:

TEMP Temperatura
GRADX Gradient temperatury w kierunku X wybranej geometrii odniesienia
GRADY Gradient temperatury w kierunku Y wybranej geometrii odniesienia
GRADZ Gradient temperatury w kierunku Z wybranej geometrii odniesienia
GRADN Wypadkowy gradient temperatury = [(GRADX)2 + (GRADY)2 + (GRADZ)2](1/2)
HFLUXX Strumień cieplny w kierunku X wybranej geometrii odniesienia
HFLUXY Strumień cieplny w kierunku Y wybranej geometrii odniesienia
HFLUXZ Strumień cieplny w kierunku Z wybranej geometrii odniesienia
HFLUXN Wypadkowy strumień cieplny = [(HFLUXX)2 + (HFLUXY)2 + (HFLUXZ)2](1/2)

Gdzie:

X, Y i Z odnoszą się do globalnego układu współrzędnych. Jeżeli wybrana zostanie geometria odniesienia, kierunki te odnoszą się do wybranego elementu odniesienia.

Program wyszczególnia również moc cieplną i energię cieplną (tylko dla analizy termicznej stanu nieustalonego) obliczeń równowagi cieplnej.