Menedżer właściwości PropertyManager Masa materiału

W trakcie optymalizacji topologii program zaczyna od danej maksymalnej fizycznej przestrzeni komponentu, który obejmuje wszystkie elementy, i przez iteracyjny proces ustala nowy rozkład materiału, aby zapewnić mniejszą masę i większą sztywność kształtu.

Po zakończeniu iteracyjnego procesu optymalizacji użytkownik przegląda zoptymalizowany kształt komponentu na wykresie Masa materiału.
Aby otworzyć wykres Masa materiału:

  • W drzewie badania Topologia, w obszarze Wyniki, kliknąć dwukrotnie pozycję Masa materiału.

Wyświetlanie

Elementy o niskiej względnej masie właściwej (poniżej 0,3) są uznawane za elementy miękkie. Elementy te nie przyczyniają się do ogólnej sztywności komponentu i można je bezpiecznie usunąć. Elementy o wysokiej względnej masie właściwej (powyżej 0,7) są uznawane za elementy lite. Elementy te w największym stopniu przyczyniają się do ogólnej sztywności (jako miary nośności) komponentu i pozostają nienaruszone w końcowym projekcie. Suwak wartości izo dostosowuje uwzględnianie elementów na wykresie Masa materiału według wartości ich względnych mas właściwych.
  Domyślne Pozycja domyślna suwaka wartości izo usuwa te elementy z wartościami względnej gęstości masy mniejszymi od 0,3.
  Masa materiału — ciężkie Przesunięcie suwaka w kierunku Ciężkie powoduje objęcie wszystkich elementów.
  Masa materiału — lekkie Przesunięcie suwaka w kierunku Lekkie skutkuje objęciem tylko elementów bryłowych (o względnej gęstości masy 1,0), których nie można usunąć.
Elementy wybrane przez algorytm jako elementy Należy zachować mają kolor żółty. Elementy wybrane jako Zgoda na usunięcie (o względnej gęstości masy mniejszej niż 0,3) mają kolor ciemnofioletowy. Domyślne opcje kolorów wykresu Masa materiału dobrano tak, aby nie sprawiały kłopotu daltonistom. Domyślnym ustawieniem dla pozycji Opcje wykresu > Opcje koloru jest Optymalizacja pod kątem masy materiału. Dostosowaną mapę kolorów można wybrać w obszarze Zdefiniowane przez użytkownika.
Pokaż wykres masy materiału Generuje wykres Masa materiału na podstawie bieżącego położenia suwaka. Obliczoną całkowitą masę elementów można zobaczyć na wykresie Masa materiału poniżej suwaka (jako wartość bezwzględną oraz jako wartość procentową masy pierwotnej).
  Oblicz wygładzoną siatkę Generuje siatkę z gładszą powierzchnią na podstawie aktywnego wykresu Masa materiału (usuwa lub modyfikuje elementy tworzące postrzępione krawędzie i ostre kąty).
Aby zapisać dane wygładzonej siatki zoptymalizowanej części jako nową geometrię, kliknąć prawym przyciskiem myszy wykres Masa materiału i wybrać polecenie Wyeksportuj wygładzoną siatkę. Dane siatki można zapisać w nowej konfiguracji albo w nowym pliku części.
Zaawansowane opcje wygładzania siatki:

Zgrubna

Wygładzanie powierzchni jest wykonywane w cyklach. Przesunięcie suwaka do położenia Zgrubna powoduje zastosowanie tylko jednego cyklu wygładzania do wykresu Masa materiału.

Usunięcie potopień i karbów

Przesunięcie suwaka do położenia Gładka skutkuje większą liczbą cykli wygładzania i wydłużeniem czasu wykonywania obliczeń.

Określ kolor wygładzonej siatki

Wybrać, aby określić kolor dla geometrii wygładzonej siatki. Opcją domyślną jest kolor części.

Właściwość

  Uwzględnij tekst tytułowy Wpisać tytuł wykresu.
  Skojarz wykres z orientacją widoku modelu Kojarzy wcześniej zdefiniowaną orientację widoku z aktywnym wykresem.
Zaprezentowano wykres Masa materiału zoptymalizowanego komponentu maski samochodu. Z pierwotnej geometrii zostały usunięte elementy miękkie (maksymalna przestrzeń fizyczna).

(Ilustracja dzięki uprzejmości firmy Ring Brothers LLC).