Wyrażenie Min/Maks dla topologii

Wyrażenia Min/Maks należy użyć w badaniu topologii, gdy na komponent działa wiele przypadków obciążenia.

W razie poddania komponentu wielu przypadkom obciążenia wyrażenie Min/Maks dla celu optymalizacji Najlepszy współczynnik sztywności do wagi dąży do zapewnienia maksymalnej sztywności komponentu lub jego minimalnej podatności dla każdego przypadku obciążenia oddzielnie.

Na przykład w przypadku komponentu podlegającego trzem niezależnym przypadkom obciążenia standardowe wyrażenie optymalizacji dla celu Najlepszy współczynnik sztywności do wagi przy danym powiązaniu zmniejszenia masy dąży do zminimalizowania całkowitej podatności. Podatność jest miarą ogólnej elastyczności lub miękkości konstrukcji i jest odwrotnością sztywności. Podatność całkowita jest sumą trzech podatności (C1, C2 i C3) obliczanych niezależnie dla każdego przypadku obciążenia.

Model siatkowy skorupy płyty poddanej trzem niezależnym przypadkom obciążenia: LC1, LC2, LC3. Ustalona liczba stopni swobody w narożnikach (sześć).
Zoptymalizowany kształt z wyrażenia standardowego. Cel optymalizacji Min (C1 + C2 + C3) przy powiązaniu zmniejszenia masy równym 40%.
Wyrażenie optymalizacji Min/Maks dąży do zminimalizowania maksymalnej podatności obliczonej niezależnie od przypadków obciążenia i zmaksymalizowania sztywności komponentu dla każdego przypadku obciążenia. Zoptymalizowany kształt komponentu ma maksymalną sztywność dla każdego przypadku obciążenia, który może oddziaływać niezależnie.
Zoptymalizowany kształt z wyrażenia Min/Maks. Cel optymalizacji Min/Maks {C1 + C2 + C3} przy powiązaniu zmniejszenia masy równym 40%. Zoptymalizowany kształt ma jednakową sztywność dla każdego niezależnego przypadku obciążenia.