Zapisywanie pośrednich wyników badania topologii

Można przerwać analizę w ramach badania topologii przed zakończeniem ostatniej iteracji i wyświetlić wyniki pośrednie.

W oknie dialogowym postępu badania topologii kliknąć Zatrzymaj i zapisz wyniki przed zakończeniem ostatniej iteracji optymalizacji przez solver.

Oprogramowanie SOLIDWORKS Simulation zapisuje wyniki ostatniej wykonanej iteracji. Komunikat ostrzegawczy informuje, że wyniki mogą być nieprawidłowe, ponieważ solver został zatrzymany przed osiągnięciem zbieżności. Można wyświetlić pośrednie wyniki optymalizacji na wykresie Masa materiału.

Wykres wyników pośrednich Masa materiału (iteracja 10) Ostateczny wykres wyników pośrednich Masa materiału po osiągnięciu zbieżności (iteracja 19)