Wyeksportuj wygładzoną siatkę

Dane wygładzonej siatki zoptymalizowanego kształtu można wyeksportować jako nową geometrię.

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Wyeksportuj wygładzoną siatkę:

  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy pozycję Wykres masy materiału w obszarze Wyniki, po czym kliknąć polecenie Wyeksportuj wygładzoną siatkę.

Zapisz informacje o siatce

  Aktualna aktywna konfiguracja Zapisuje dane wygładzonej siatki w bieżącej konfiguracji.
  Nowa konfiguracja Zapisuje dane wygładzonej siatki jako nową konfigurację.
  Nowy plik części Zapisuje dane wygładzonej siatki w nowym dokumencie.

Nazwa części

Wpisać nazwę pliku nowego dokumentu.

Zapisz plik w:

Wpisać ścieżkę pliku, aby zapisać nowy dokument.

Zaawansowany eksport

  Obiekt graficzny Eksportuje dane wygładzonej siatki w formacie odciążonym, który odzwierciedla geometrię granic. Wybrać tę opcję, aby zaimportować dokument Obiekt graficzny do oryginalnego dokumentu części lub złożenia i użyć go jako planu modyfikacji geometrii oryginalnego komponentu.
  Obiekt bryłowy Eksportuje dane wygładzonej siatki jako obiekt bryłowy (plik w formacie *sldprt). Wybrać tę opcję dla operacji drukowania 3D. Obliczenia będą trwać dłużej.
  Obiekt powierzchniowy Eksportuje tylko geometrię powierzchni danych wygładzonej siatki (plik w formacie *.STL).
  Stwórz obiekty siatki ograniczonej przez pojedyncze ściany Eksportuje zoptymalizowany kształt (obiekt bryłowy lub obiekt powierzchniowy, jak pokazano na wykresie Masa materiału z wygładzoną siatką) do obiektu siatkowego BREP. Obiekty siatkowe (nazywane także siatkową reprezentacją granic lub siatkowymi obiektami BREP) są wykonane z fasetek siatki (trójkątów). W przypadku obiektów bryłowych fasetki siatki tworzą zamkniętą powierzchnię graniczną (znaną również pod nazwą siatki wodoszczelnej). Z kolei w przypadku obiektów powierzchniowych siatka tworzy BREP o otwartej powierzchni.

Obiekt siatkowy można zapisać w bieżącej konfiguracji (zapisywanie jako obiekt importowany w drzewie operacji FeatureManager®), w nowej konfiguracji lub w nowym pliku części SOLIDWORKS (*.sldprt).
  Pogrupuj fasetki w ściany Zbiera fasetki siatki w ściany z możliwością wyboru. Te ściany siatki są definiowane jako zbiór fasetek i nie mają reprezentacji parametrycznej, dlatego nie można modyfikować ich wymiarów.
Obiekt siatkowy BREP jest niezależny od siatki reprezentującej model elementów skończonych geometrii w dodatku Simulation.