Adnotacje wartości skrajnych na wykresie

Można utworzyć adnotacje dla lokalizacji skrajnych wartości na wykresach wyników. Program automatycznie ukazuje wartości numeryczne i tworzy linie wiodące do odpowiednich lokalizacji.

Aby pokazać adnotacje wartości skrajnych na nowych wykresach, należy:

  1. Kliknąć Simulation > Opcje.
  2. W oknie dialogowym, na karcie Opcje domyślne wybrać Wykres w drzewie.
  3. W części Adnotacja i zakres wybrać Pokaż adnotację dla minimalnej wartości i Pokaż adnotację dla maksymalnej wartości.
  4. Kliknąć OK.
    Aby pokazać adnotacje dotyczące wartości skrajnych na istniejących wykresach, w menedżerze właściwości PropertyManager Opcje wykresu, w obszarze Opcje wyświetlania, wybrać Pokaż min adnotację i Pokaż max adnotację.