Kojarzenie nazwanego widoku z wykresem

Istnieje możliwość skojarzenia wykresu z orientacją nazwanego widoku. Gdy wykres zostanie kliknięty dwukrotnie lub uwzględniony w raporcie, pojawia się on w skojarzonym widokiem.

 1. W drzewie badania Simulation kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę wykresu i wybrać Edytuj definicję.
 2. W części Właściwość, należy wykonać następujące czynności:
  • Zaznaczyć opcję Skojarz wykres z orientacją widoku modelu i wybrać żądany widok w obszarze Nazwany widok.
  • W obszarze graficznym obrócić, powiększyć i przesunąć model, aby utworzyć żądany widok dla wykresu. Kliknąć Skojarz z bieżącym widokiem .
  Bieżącemu widokowi jest nadawana automatyczna nazwa. Ten nowy widok będzie dostępny w menu Nazwane widoki dla wszystkich wykresów.
 3. Kliknąć .
  Jeżeli zdefiniowana przez użytkownika nazwa widoku rozpoczyna się od znaku *, oprogramowanie nie wykreśla wyniku w dokładnym widoku. Widok ma wygląd taki, jak określony widok (*...) po powiększeniu i wpasowaniu w obszar graficzny.