Kopiowanie wykresu wyników pomiędzy badaniami

Aby skopiować wykres pomiędzy badaniami tego samego typu, należy:

  1. W drzewie badania Simulation uaktywnić wykres, który chcemy skopiować klikając dwukrotnie jego ikonę w badaniu źródłowym.
  2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę wykresu i wybrać Kopiuj.
  3. W badaniu docelowym kliknąć prawym przyciskiem myszy żądany folder wyników i wybrać Wklej.
    Pojawi się ikona nowego wykresu o takiej samej nazwie jak wykres źródłowy. Jeżeli wykres zostanie wklejony do folderu wyników tego samego badania, to oprogramowanie dodaje przedrostek Kopia[1].