Tworzenie wykresów przekroju

Aby utworzyć widok przekroju aktywnego wykresu, należy:

 1. W drzewie badania Simulation kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę aktywnego wykresu i wybrać Przycinanie przekroju lub kliknąć Narzędzia wykresów (menedżer poleceń CommandManager programu Simulation) i wybrać Przycinanie przekroju.
  Pojawi się menedżer właściwości PropertyManager Przekrój.
 2. W obszarze Przekrój 1 kliknąć Płaszczyzna plane_front.png, Walec lub Kula .
 3. W obszarze graficznym kliknąć element odniesienia (płaszczyznę, oś lub punkt odniesienia) zgodny z typem przekroju wybranym w punkcie 2.
 4. W razie potrzeby kliknąć Odwróć kierunek przycinania , aby zmienić kierunek cięcia na przeciwny.
 5. Zmienić odpowiednio wartości parametrów Odległość dim_lin_d.png, Obrót X dim_ang_x.png, Obrót Y dim_ang_y.png i Promień PM_draft_angle.gif (dostępne tylko dla przekrojów walcowych i sferycznych). Opcjonalnie można przeciąga uchwyty w obszarze graficznym.
 6. Aby utworzyć dodatkowe widoki przekroju, należy wybrać Przekrój 2 i Przekrój 3, a następnie powtórzyć kroki od 2 do 5. Do utworzenia dodatkowych widoków przekroju można użyć tych samych płaszczyzn.
  Przekrój 3 nie jest dostępny do czasu wybrania Przekroju 2.
 7. W części Opcje, można wykonać następujące czynności:
  1. Kliknąć Połączenie , aby wykreślić wyniki w obszarach wszystkich zdefiniowanych przekrojów, lub kliknąć Przecięcie , aby wykreślić wyniki we wspólnym obszarze przecięcia wszystkich zdefiniowanych przekrojów.
  2. Zaznaczyć/odznaczyć Pokaż płaszczyznę przekroju.
  3. Zaznaczyć/odznaczyć Twórz wykres tylko na przekroju, zależnie od potrzeb.
  4. Zaznaczyć/odznaczyć Pokaż kontur na nie przeciętej części modelu.
  5. Zaznaczyć/odznaczyć Rozstrzel po przycięciu.
  6. Kliknąć Zresetuj, aby przywrócić stan początkowy wykresu.
  7. Kliknąć , aby włączyć lub wyłączyć przycinanie bieżącego wykresu.
 8. Kliknąć .