Wyświetlanie niezdeformowanego kształtu modelu na wykresie wyników

W przypadku badań strukturalnych, można nałożyć niezdeformowany o kontrolowanej przezroczystości dla wyników wykreślonych na zdeformowanym kształcie.

  1. W drzewie badania Simulation kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę wykresu badania strukturalnego i wybrać Ustawienia.
  2. W części Opcje wykresu zdeformowanego kształtu należy wykonać następujące czynności:
    1. Zaznaczyć Nałóż model na zdeformowany kształt.
    2. Ustawić kolor i poziom półprzezroczystości.
  3. Kliknąć .