Edytowanie wykresu wyników

Po wygenerowaniu wykresu żądanego wyniku można zmienić opcje wyświetlania wykresu.

Aby przeprowadzić edycję wykresu wyników, należy:

  1. W drzewie badania Simulation kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę wykresu i wybrać Edytuj definicję.
    Można również kliknąć dwukrotnie ikonę aktywnego wykresu w drzewie badania Simulation.
  2. Wprowadzić żądane zmiany w menedżerze właściwości PropertyManager wykresu.
  3. Kliknąć .
    Aby usunąć wykres wyników, kliknąć w drzewie badania Simulation prawym przyciskiem myszy ikonę wykresu i wybrać Usuń.