Drukowanie wykresów wyników

Aby wydrukować wykres jakości siatki lub wykres wyników:

  1. Wyświetlić wykres jakości siatki lub wykres wyniku w obszarze graficznym.
  2. W drzewie badania Simulation kliknąć prawym przyciskiem myszy wykres i wybrać Drukuj lub kliknąć Plik > Drukuj.
  3. Kliknąć OK, aby wysłać wykres bezpośrednio do drukarki.
    Wykres jest skalowany według rozmiaru papieru, a następnie wysyłany do drukarki. Zaleca się zwiększenie rozmiaru okna aplikacji, aby dostosować rozmiar legendy wykresu.