Zapisywanie wykresów wyników

Wykresy wyników można zapisywać w różnych formatach.

 1. Aby zapisać aktywny wykres, należy wykonać jedną z następujących czynności:
  • W drzewie badania Simulation kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę aktywnego wykresu i wybrać Zapisz jako.
  • Kliknąć Narzędzia wykresów > Zapisz jako (menedżer poleceń CommandManager Simulation)
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy w obszarze graficznym i wybrać Zapisz jako.
 2. W oknie dialogowym określić folder i nazwę pliku.
 3. Wybrać jeden z poniższych formatów:
  • Pliki eDrawings (*.analysis.eprt) lub Pliki eDrawings (*.analysis.easm)
  • Pliki mapy bitowej (*.bmp)
  • Pliki JPEG (*.jpg)
  • Pliki VRML (*.wrl)
  • Pliki PNG (*.png)
  W przypadku wykresów, które są tworzone przy użyciu opcji Pokaż wykres tylko na wybranych elementach, dostępne są formaty plików *.bmp, *.jpg i *.png.
 4. Kliknąć Zapisz.

  Aby zapisać wszystkie wykresy w badaniu, kliknąć w drzewie badania Simulation prawym przyciskiem myszy ikonę badania i wybrać Zapisz wszystkie wykresy jako pliki JPEG lub Zapisz wszystkie wykresy jako eDrawings.

  Wszystkie wykresy w tym badaniu zostaną zapisane. Oprogramowanie utworzy odrębny plik JPEG dla każdego wykresu i zapisze wszystkie wykresy w jednym pliku eDrawings. Domyślnie pliki są zapisywane w folderze określonym w Opcjach wyników dla raportów.

  Pliki eDrawings pozwalają animować i przeglądać wykresy. Przy użyciu przeglądarki eDrawings Viewer można obracać i powiększać model. Pliki eDrawings pozwalają na autonomiczne przeglądanie, są małe, a co za tym idzie wygodne do wysyłania za pomocą poczty elektronicznej.