Pokazywanie ukrytych lub wykluczonych części na wykresach

Podczas wykreślania wyników złożeń z ukrytymi lub wykluczonymi obiektami, można przeglądać wyniki pozostałych komponentów w kontekście całego złożenia poprzez pokazanie ukrytych lub wykluczonych obiektów kolorami półprzezroczystymi z kontrolowanymi poziomami przezroczystości.

  1. Wykreślić żądany wynik w dokumencie złożenia, w którym występuje jeden lub kilka ukrytych komponentów.
  2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę wykresu i wybrać Ustawienia .
  3. W menedżerze właściwości PropertyManager wybrać Pokaż ukryte obiekty lub Pokaż wykluczone obiekty.
  4. Wybrać jedną z poniższych możliwości:
    • Półprzezroczyste (Jeden kolor), aby wyświetlić wszystkie ukryte części w jednym wybranym kolorze. Można również regulować przezroczystość przeciągając suwak.
    • Półprzezroczyste (Kolory części), aby wyświetlić wszystkie ukryte części w ich kolorach trybu cieniowania. Można również regulować przezroczystość przeciągając suwak.
  5. Kliknąć .