Praca z podzespołami

Gdy złożenie jest komponentem innego złożenia, to nazywane jest ono podzespołem. Podzespoły można zagnieżdżać wielopoziomowo, aby odzwierciedlić hierarchię projektu.

Tworzenie podzespołu

Istnieje kilka sposobów utworzenia podzespołu:

 • Można utworzyć dokument złożenia jako odrębną operację, a następnie uczynić go podzespołem wstawiając jako komponent do złożenia wyższego poziomu.
 • Można wstawić nowy, pusty podzespół na dowolnym poziomie hierarchii złożenia w czasie edycji złożenia najwyższego poziomu, a następnie dodać do niego komponenty z użyciem różnych metod.
 • Można utworzyć podzespół poprzez wybranie grupy komponentów, które znajdują się już w złożeniu. W jednej czynności tworzymy podzespół i dodajemy do niego komponenty.

Modyfikowanie podzespołu

W miarę opracowywania złożenia, możemy modyfikować jego podzespoły następującymi metodami:

 • Podzespół można rozłożyć na indywidualne komponenty, tym samym przenosząc komponenty w hierarchii złożenia w górę o jeden poziom.
 • Możemy edytować strukturę złożenia przenosząc komponenty w górę lub w dół hierarchii, bądź do innej gałęzi hierarchii. Można to zrobić na dwa sposoby:
  • Przeciągnięcie i upuszczenie komponentów z jednego złożenia do innego.
  • Kliknięcie Narzędzia > Reorganizuj komponenty. Metoda ta może okazać się łatwiejsza, gdy drzewo operacji FeatureManager jest bardzo długie, a co za tym idzie wymaga znacznej ilości przewijania.
 • Możemy zmienić kolejność komponentów w ramach jednego poziomu hierarchii.

Ograniczenia w edytowaniu podzespołu

Większość operacji dostępnych dla edycji podzespołu samodzielnie jest dostępna gdy podzespół jest edytowany w kontekście. Tym niemniej występuje kilka operacji, które nie mogą być wykonane w czasie edycji podzespołu w kontekście:

 • Tworzenie nowego komponentu w kontekście
 • Wstawianie lub modyfikowanie ściegu spoiny

Aby wykonać te operacje, konieczne jest otwarcie i edycja podzespołu w jego własnym oknie.