Otwieranie podzespołu w oddzielnym oknie

Można otworzyć podzespół w jego własnym oknie z drzewa operacji FeatureManager lub z obszaru graficznego.

Aby otworzyć podzespół z drzewa operacji FeatureManager:

 1. W drzewie operacji FeatureManager wybrać podzespół.
 2. Kliknąć Otwórz podzespół (kontekstowy pasek narzędzi).

Aby otworzyć podzespół w obszarze graficznym:

 1. W obszarze graficznym wybrać komponent podzespołu.
 2. Na kontekstowym pasku narzędzi kliknąć strzałkę listy rozwijanej dla opcji Otwórz część .
  Zostaną wyświetlone część i podzespół zawierający daną część. Jeżeli część będzie się znajdowała w zagnieżdżonym podzespole, wyświetlona zostanie lista hierarchiczna.
 3. Przenieść wskaźnik nad listę, aby zaznaczyć różne podzespoły, i kliknąć jeden z nich, aby go otworzyć.


  Wybrany podzespół zostanie otwarty w osobnym oknie.
  Aby otworzyć wybraną część zamiast podzespołu, kliknąć ikonę folderu: