Rozkładanie podzespołów

Podzespół można rozłożyć na indywidualne komponenty, tym samym przenosząc komponenty w hierarchii złożenia w górę o jeden poziom.

Aby rozłożyć podzespoły:

W drzewie operacji FeatureManager kliknąć prawym przyciskiem myszy podzespół lub nacisnąć klawisz Ctrl i wybrać kilka złożeń i wybrać Rozłóż podzespół. Można również wybrać ikonę podzespołu i kliknąć Edycja > Rozłóż podzespół .
Komponenty staną się komponentami najbliższego złożenia rodzica, a podzespół zostanie usunięty. Sam dokument złożenia nie jest usuwany z folderu, w którym jest przechowywany.
Aby rozłożyć podzespół z obszaru graficznego, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy podzespół i kliknąć Wybierz podzespół. Następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy w obszarze graficznym i kliknąć Rozłóż podzespół.

Patrz: Efekty edycji struktury złożenia, aby uzyskać więcej informacji na temat efektów na wiązania, szyki komponentów, operacje złożenia, równania i kroki rozstrzelenia.

Przykład

W tym przykładzie, gdy rozłożymy podzespół S1, komponenty P1 oraz P2 staną się komponentami złożenia najwyższego poziomu A.
Zamiast odnosić się do dokumentu podzespołu S1, złożenie A odnosi się teraz do indywidualnych dokumentów komponentów P1 oraz P2.
Wszelkie wiązania, które istnieją pomiędzy komponentami P1 oraz P2 przenoszone są do foldera Wiązania złożenia A.