Formowanie nowego złożenia z istniejących komponentów

Podzespół można uformować z komponentów (indywidualnych części lub podzespołów), które już znajdują się w złożeniu, przenosząc te komponenty o jeden poziom w dół w hierarchii złożenia.

Przed utworzeniem nowego podzespołu można określić domyślne zachowanie jego zapisywania, jako oddzielnego, zewnętrznego pliku złożenia, lub jako komponentu wirtualnego w pliku złożenia-rodzica. Kliknąć Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Złożenia i zaznaczyć lub anulować zaznaczenie pola Zapisz nowe komponenty do plików zewnętrznych.
Zalecenie: Ustawić i związać przynajmniej jeden z komponentów przed rozpoczęciem, a następnie wybrać ten komponent w pierwszej kolejności.

Wszystkie komponenty muszą być na tym samym poziomie w ramach pojedynczego złożenia rodzica.

Aby uformować nowe złożenie z istniejących komponentów, należy:

 1. W obszarze graficznym lub w drzewie operacji FeatureManager, wybrać komponenty, przytrzymując klawisz Ctrl.
 2. Należy wykonać jedną z poniższych czynności:
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy jeden z wybranych komponentów i wybrać Utwórz nowy podzespół.
  • Kliknąć Wstaw > Komponent > Złożenie z [wybranych] komponentów.
   Aby uformować podzespół z komponentów zawartych w folderze w drzewie operacji FeatureManager, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy folder i kliknąć Formuj nowy podzespół.
  W zależności od ustawienia opcji Złożenia nastąpi jedno z następujących:
  • Nowy podzespół zostanie zapisany jako komponent wirtualny w złożeniu-rodzicu.
  • Pojawi się okno dialogowe Zapisz jako, umożliwiające zapisanie nowego podzespołu w pliku zewnętrznym. Przejść do innego folderu, jeżeli zachodzi taka potrzeba, wprowadzić Nazwę pliku i kliknąć Zapisz.

  Nowy podzespół jest wstawiany na poziomie, na którym znajdowały się wybrane komponenty, a komponenty te są przenoszone do tego nowego podzespołu.

Przykład

W tym przykładzie złożenie A zawiera komponenty P1 i P2.

P1 i P2 zostały wybrane, aby utworzyć nowy podzespół S1.
Zamiast odnosić się do indywidualnych dokumentów komponentów P1 oraz P2, złożenie A odnosi się teraz do dokumentu podzespołu S1.

Wszelkie wiązania, które istnieją pomiędzy komponentami P1 oraz P2 są przenoszone z folderu Wiązania złożenia A do folderu Wiązania podzespołu S1.