Usuwanie podzespołów i komponentów podzespołów

Podczas usuwania komponentu z podzespołu można usunąć albo sam komponent, albo cały podzespół.

Aby usunąć komponent z podzespołu, należy.

  1. W przypadku złożenia z podzespołem wybrać w drzewie operacji FeatureManager komponent podzespołu i nacisnąć klawisz Delete.
  2. W oknie dialogowym wybrać ustawienie Usuń podzespół bądź Usuń tylko wybrane komponenty.
  3. W oknie dialogowym Potwierdź usunięcie sprawdzić komponent i powiązane elementy do usunięcia, a następnie kliknąć Tak.