Efekty edycji struktury złożenia

Podczas rozłożenia podzespołu lub reorganizacji komponentów na dowolnym poziomie, ma to wpływ na wiązania i wszelkie operacje, które mają odniesienia do wybranych komponentów. Dlatego też decyzje dotyczące grupowania hierarchicznego powinny być podejmowane na wczesnym etapie opracowania skomplikowanego złożenia, aby zminimalizować wspomniane efekty dla tych elementów.

Wiązania są przenoszone do foldera Wiązania najniższego wspólnego rodzica. Na przykład: załóżmy, że występuje wiązanie pomiędzy P1 oraz P2, w folderze Wiązania zagnieżdżonego podzespołu S3.

  • Jeżeli przeniesiemy P1 w górę o jeden poziom (do S1), to wiązanie zostanie przeniesione do foldera Wiązania w S1, najniższymi wspólnym rodzicu w tej samej gałęzi.
  • Jeżeli przeniesiemy P1 do S2 (do innej gałęzi), to wiązanie zostanie przeniesione do foldera Wiązania złożenia najwyższego poziomu A, ponieważ A jest jedynym wspólnym rodzicem.
  • Jeżeli rozłożymy S3, to wiązanie zostanie przeniesione do foldera Wiązania podzespołu S1.
Szyki komponentu mają specyficzne ograniczenia.
  • Jeżeli komponent źródłowy szyku jest przenoszony do innego złożenia, to operacja szyku i wszystkie wystąpienia utworzone przez szyk są usuwane.
  • Nie można przenosić indywidualnych wystąpień utworzonych przez szyk.
Wycięcia i otwory operacji złożenia można usunąć. Wycięcia i otwory operacji złożenia usuwa się podczas przenoszenia podzespołów o jeden poziom w górę w drzewie operacji FeatureManager.

Podczas formowania i rozkładania podzespołów wycięcia i otwory operacji złożenia nie są usuwane.

Równania mogą nie być rozwiązywane. Ma to miejsce ponieważ w wielu przypadkach przyrostek numeru wystąpienia <n> komponentów zmienia się w czasie reorganizacji lub rozłożenia złożenia. Dzieje się to automatycznie, aby zapobiegać konfliktom z istniejącymi komponentami w złożeniu docelowym.
Zreorganizowany komponent jest usunięty ze wszelkich kroków eksplozji w jakich się pojawia.  
Podzespoły wyznaczania trasy podlegają pewnym szczególnym zasadom. Patrz Edycja podzespołu trasy, aby uzyskać więcej informacji.