Přehled SOLIDWORKS SimulationXpress

SOLIDWORKS SimulationXpress představuje pro uživatele SOLIDWORKS snadno použitelný nástroj k analýze napětí. Díky nástroji SimulationXpress můžete snížit náklady a dobu potřebnou pro uvedení produktu na trh, protože návrhy lze testovat v počítači a není nutné absolvovat nákladné a časově náročné praktické zkoušky.

Můžete například prozkoumat účinky síly aplikované na kohoutek. SimulationXpress simuluje cyklus návrhu a nabízí výsledky napětí. Zobrazí také kritické plochy a úrovně bezpečnosti v různých oblastech vodovodní baterie. Na základě těchto výsledků můžete posílit bezpečnost nespolehlivých oblastí a naopak odstranit materiál z těch oblastí, kde přebývá.
Kritické oblasti Deformovaný tvar

Aplikace SimulationXpress používá při analýze napětí stejnou simulační technologii jako SOLIDWORKS Simulation. Dokonalejší funkce simulace jsou k dispozici v řadě produktů SOLIDWORKS Simulation. Rozhraní SimulationXpress ve stylu průvodce využívá prvky plně simulačního rozhraní, které uživateli usnadňují jednotlivé kroky při stanovení uchycení, zatížení, spouštění simulace a zobrazení výsledků.

Přesnost výsledků závisí na uchycení, zatížení a vlastnostech materiálu. Aby byly výsledky platné, musí zadané vlastnosti materiálu přesně odpovídat materiálu dílu a uchycení a zatížení musí být zvoleny co nejpřesněji podle provozních podmínek dílu.

SimulationXpress podporuje jen analýzu pevných dílů o jednom těle. Nepodporuje sestavy, vícetělové díly, ani povrchová těla.

Lekce týkající se aplikace SimulationXpress najdete v oddílu SimulationXpress v Kurzu online.

Analýza napětí

Při analýze napětí nebo statické analýze se vypočítávají posuny, namáhání a napětí v dílu v závislosti na použitém materiálu, uchycení a zatížení. Materiál selže, pokud napětí dosáhne určité úrovně. Různé materiály selhávají při různých úrovních napětí. SimulationXpress používá k výpočtu napětí lineární statickou analýzu založenou na metodě konečných prvků. Lineární statická analýza vychází při výpočtu napětí v dílu z několika předpokladů.