SOLIDWORKS Utilities

SOLIDWORKS Utilities je sada nástrojů, která umožňuje podrobné vyšetření geometrie objemového modelu a porovnání s jinými modely.

Většina nástrojů je umístěna v panelů nástrojů, který můžete přichytit, aby byl k dispozici. Musíte dokončit akce panelu nástrojů, nebo zavřít utilitu v panelu nástrojů, abyste mohli pokračovat.

Sada obsahuje tyto nástroje:

Nástroj Popis
Porovnat dokumenty Porovnává vlastnosti dvou dokumentů SOLIDWORKS (nebo dvou konfigurací stejného modelu). Můžete porovnat dva dokumenty stejného typu či různých typů. Tento nástroj zjistí rozdíly ve vlastnostech souborů, vlastnostech dokumentů atd.
Porovnat prvky Zjistí rozdíly v prvcích těla mezi dvěma verzemi stejného dílu. Tento nástroj určí jedinečné a upravené prvky v obou verzích daného dílu.
Porovnat geometrie Zjistí rozdíly v geometrii mezi dvěma verzemi stejného dílu. Tento nástroj určí jedinečné a upravené plochy v obou dílech. Zároveň vypočítá společný objem obou dílů (nebo sestav) a objem přidaného nebo odebraného materiálu.
Porovnat kusovníky Porovná tabulky kusovníku ze dvou dokumentů sestav nebo výkresů SOLIDWORKS. Ve výsledném seznamu jsou uvedeny chybějící sloupce a řady, zvláštní sloupce a řady a neúspěšné řady.