Základní funkce

Software SOLIDWORKS® je software pro automatizaci strojírenského navrhování, který využívá známého grafického uživatelského rozhraní Microsoft® Windows®.

Tento snadno zvládnutelný nástroj umožňuje strojírenským inženýrům rychlé skicování myšlenek, experimentování s prvky a kótami i vytváření modelů a podrobných výkresů.

Tato část se zabývá určitými základními pojmy a terminologií používanou v rámci celého softwaru.