Základní pojmy

  • Model SOLIDWORKS se skládá z trojrozměrné (3D) geometrie v dokumentu dílu nebo sestavy.
  • Výkresy jsou vytvořeny z modelů, nebo pomocí pohledu v režimu konceptové kvality v dokumentu výkresu.
  • Model zpravidla začnete skicou, vytvoříte prvek základu a k němu pak přidáváte další prvky. (Můžete také začít pomocí importované geometrie povrchů nebo těl.)
  • Návrh můžete zdokonalit přidáváním, úpravou nebo změnou pořadí prvků.
  • Asociativita mezi díly, sestavami a výkresy zajišťuje, že změny v jednom dokumentu nebo pohledu se automaticky uskuteční i ve všech ostatních dokumentech a pohledech.
  • V procesu návrhu můžete kdykoli vygenerovat výkresy nebo sestavy.
  • Pokud máte nainstalovanou grafickou kartu kompatibilní s RealView, můžete zobrazit fotorealistické modely a prostředí.
  • Klepnutím na Nástroje > Možnosti v hlavní nabídce otevřete okna Možnosti systémuVlastnosti dokumentu.
  • Systém SOLIDWORKS za vás ukládá vykonanou práci pomocí automatické obnovy. Můžete také nastavit, aby vás program vyzval k uložení vaší práce.