Tolerování

Geometrické kótování a tolerování (GD&T) znamená celou řadu výhod:

  • Návrhový jazyk je standardizován.
  • Záměr návrhu je přesný a jasný zákazníkům, dodavatelům a výrobním týmům.
  • Nejhorší případ vazebních omezení lze vypočítat.
  • Prostřednictvím použití základen jsou výrobní a kontrolní procesy opakovatelné.
  • Je zajištěna sestava z ověřených výrobních dílů.

K dispozici jsou dvě aplikace na základě GD&T:

DimXpert

  • DimXpert pro díly umisťuje kóty a tolerance na díly.
  • DimXpert pro sestavy umisťuje kóty a tolerance na sestavy.

TolAnalyst

TolAnalyst je aplikace pro analýzu tolerance, která zjišťuje vliv kót a tolerancí na díly a sestavy. Nástroje TolAnalyst slouží k provádění analýzy „nejhoršího případu“ sestavení tolerancí na sestavách.

Nejprve použijete nástroje DimXpert pro aplikaci dimenzí a tolerancí na díly nebo součásti v sestavě. A poté použijete nástroje TolAnalyst pro populaci těchto dat na analýzu součtů.

Aplikace TolAnalyst je dostupná pouze v sadě SOLIDWORKS Professional a Premium.