Používání katalogu 3DEXPERIENCE Marketplace | PartSupply v softwaru SOLIDWORKS

3DEXPERIENCE Marketplace | PartSupply poskytuje inteligentní katalog bezplatných 3D součástí, ke kterým patří stahovatelné 3D modely, včetně informací pro konstruktéry, výrobní inženýry a zdrojové manažery.

V softwaru SOLIDWORKS můžete PartSupply použít k vyhledání 3D součástí, které pak vložíte do sestavy, nebo jimi nahradíte stávající součásti v sestavě. Můžete vyhledávat díly s podobnou geometrií a atributy, jako je například stejný zdroj nebo velikosti.

Pokud nemáte instalován 3DEXPERIENCE Connector for SOLIDWORKS, je nástroj 3DEXPERIENCE Marketplace | Part Supply přístupný z karty Zdroje SOLIDWORKS. Následně postupujte podle pokynů na webu Marketplace | Part Supply.

Postup používání 3DEXPERIENCE Marketplace | Part Supply z 3DEXPERIENCE Connector for SOLIDWORKS:

 1. Otevřete model SOLIDWORKS.
 2. Na záložce 3DEXPERIENCE v podokně úloh klikněte na Kompas .
 3. V položce klikněte na možnost Přidat jako obchodní model.
 4. Klikněte na tlačítko PartSupply.
 5. Projděte katalog a vyhledejte daný díl.

 6. Jakmile potřebný díl najdete, přetáhněte do jej do softwaru SOLIDWORKS, nebo na stránce katalogu použijte možnost Otevřít nebo Vložit
 7. Volitelné: Nahrazení součásti v sestavě modelem z katalogu PartSupply:
  1. Vyberte součást, která má být v softwaru SOLIDWORKS nahrazena.
  2. Vyhledejte díl v katalogu PartSupply, kterým chcete součást nahradit.
  3. Na stránce katalogu klikněte na tlačítko Nahradit.
 8. Volitelné: Chcete-li vyhledat díl s podobnou geometrií, klikněte ve stromu FeatureManager pravým tlačítkem na díl a vyberte možnost Najít podobné v PartSupply.
Podrobnosti viz PartSupply.