Používání platformy 3DEXPERIENCE Marketplace | Make v softwaru SOLIDWORKS

3DEXPERIENCE Marketplace | Make je online platforma pro vyrábění na zakázku, kterou provozuje společnost Dassault Systèmes. Umožňuje přechod od navrhování k výrobě nahráním návrhu dílu ze softwaru SOLIDWORKS a propojením s výrobci, kteří daný díl vyrobí.

Pokud nemáte instalován 3DEXPERIENCE Connector for SOLIDWORKS, je platforma 3DEXPERIENCE Marketplace přístupná z karty Zdroje SOLIDWORKS. Následně postupujte podle pokynů na webu Marketplace | Make.

Postup používání 3DEXPERIENCE Marketplace | Make z 3DEXPERIENCE Connector for SOLIDWORKS:

  1. Otevřete díl, který chcete nechat vyrobit.
  2. Na záložce 3DEXPERIENCE v podokně úloh klikněte na Kompas .
  3. V položce klikněte na možnost Přidat jako obchodní model.
  4. Klikněte na Make.
  5. Na stránce Make klikněte na možnost Zahrnout díl do žádosti.
    V podokně úloh se zobrazí formulář.

  6. V tomto formuláři uveďte proces, poskytovatele, materiál, množství a harmonogram a zadejte objednávku.