Navrhování forem

Formu můžete vytvořit pomocí série integrovaných nástrojů, které řídí tvorbu formy. Tyto nástroje můžete využít pro analýzu a opravy nedostatků modelů SOLIDWORKS nebo importovaných modelů dílů, pro které má být vytvořena forma.

Uvedené nástroje zajišťují celou škálu prací od vstupní analýzy až po rozdělení formy. Výsledkem rozdělení formy je vícetělový díl, který obsahuje samostatná těla lisovaného dílu, jádra a dutiny, plus další doplňková těla jako například boční jádra. Soubor s vícetělovým dílem zachovává váš záměr návrhu na jednom vhodném místě. Změny v lisovaném dílu se automaticky projeví v obráběných tělech.

Postup je následující:
Tool_DraftAnalysis_View.gif Analýza úkosu Prověří dostatečný úkos ploch modelu, aby se díl z formy správně uvolnil.
Tool_UndercutAnalysis_View.gif Analýza podříznutí Najde zachycené oblasti, které zabraňují uvolnění dílu.
Tool_PartingLineAnalysis_View.gif Analýza dělící křivky Analyzuje přechody mezi positivním a negativním úkosem k zobrazení a optimalizaci možných dělících čar.
tool_Parting_Lines_Mold_tools.gif Dělicí čáry Tento nástroj má dvě funkce:
  • Ověří, zda na modelu máte úkos v souladu se zadaným úhlem.
  • Vytvoří dělící křivku, z níž vytvoříte rozchodný povrch. Nástroj Dělící čáry také umožňuje vybrat některou hranu a nechat ji systémem Rozmnožit Propagate.gif na všechny hrany.
Tool_Shut_Off_Surfaces_Mold_Tools.gif Uzavírací povrchy Vytvoří plošné záplaty, čímž budou uzavřený díry v lisovaném díle.
tool_Parting_Surfaces_Mold_tools.gif Dělicí povrchy Vysunou se z dělící křivky a oddělují dutinu formy od jádra. Můžete také použít dělicí povrch, a tak vytvořit propojený povrch. Viz Vytvořit zámek.
tool_Ruled_Surface_Mold_tools.gif Přímkový povrch Přidá úkos na povrchy importovaných modelů. K vytvoření propojeného povrchu můžete použít také nástroj Rozchodný povrch.
tool_tooling_split_Mold_tools.gif Rozdělení formy Vytvoří tělo jádra a dutiny podle dřívějšího postupu.

Každé obráběné tělo můžete uložit jako samostatný dokument dílu klepnutím pravého tlačítka myši v poli Objemová těla FM_solid_bodies.gif a zvolením Vložit do nového dílu. Poté vložte nové díly do sestavy, kam můžete přidávat další podporný hardware, vytvořit vztahy, atd. Nové díly mají externí odkazy na původní model, což znamená, že změny provedené v lisovaném díle se automaticky projeví v obráběných dílech sestavy.

Panel Nástroje pro formy obsahuje i další nástroje používané při vytváření formy, jako např. Měřítko tool_Scale_Features.gifPřesunout plochu Tool_Move_Face_Features.gif i nástroje k modelování povrchu, jako např. Rovinný povrch tool_Planar_Surface_Surfaces.gifSešít povrchy tool_Knit_Surface_Surfaces.gif.
Další informace, kdy a jak používat různé nástroje forem najdete v tématu Přehled nástrojů pro navrhování forem.