Sestavy

Pomocí funkcí pro sestavy můžete vytvářet složité sestavy skládající se z mnoha součástí. Těmito součástmi mohou být díly nebo jiné sestavy nazývané podsestavy. U většiny operací se součásti obou typů chovají stejně. Při vložení součásti do sestavy se vytvoří spojení mezi sestavou a součástí. SOLIDWORKS při otevření sestavy najde soubor součásti, aby ji mohl zobrazit v sestavě. Tímto se jakékoliv změny provedené v součásti promítnout do sestavy.

Přípona dokumentu sestavy je .sldasm.